Φωτογραφίες εγκατάστασης σταθμού Γεωγραφική Θέση σταθμού

Στοιχεία θέσης εγκατάστασης σταθμού
Διεύθυνση: Πλατανιστά 21
Γεωγραφικό μήκος: 37° 04΄ 27.9΄΄N
Γεωγραφικό πλάτος: 22° 25΄ 20.1΄΄Ε
Υψόμετρο: 67
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: 2011-04-14
Θερμοκρασία (τελ. ενημέρωση): 44.9οC
Τελευταία ενημέρωση: 2011-08-29 13:50:34

Αποτελέσματα μετρήσεων σταθμού
Χρονικό διάστημα παρατήρησης: Από 2011-08-22 Έως 2011-08-29
Περιοχή Συχνοτήτων: 100kHz - 5GHz
Αυστηρότερο όριο (ΝΟΜΟΣ 3431/2006-ΦΕΚ 13 Α'): 1.2 W/m2
Εβδομαδιαία μέση τιμή έντασης ηλεκτρικού πεδίου Εβδομαδιαία μέση τιμή ισοδύναμης πυκνότητας ροής ισχύος Φορές κάτω από το ελάχιστο επίπεδο αναφοράς Ποσοστό ΗΜ επιβάρυνσης επί του ορίου
< 0.2 V/m < 0.11 mW/m2 > 268946 < 0.00 %
Εβδομαδιαία μέγιστη τιμή έντασης ηλεκτρικού πεδίου Εβδομαδιαία μέγιστη τιμή ισοδύναμης πυκνότητας ροής ισχύος Φορές κάτω από το ελάχιστο επίπεδο αναφοράς Ποσοστό ΗΜ επιβάρυνσης επί του ορίου
0.20 V/m 0.11 mW/m2 11310 0.01 %

Στις παρακάτω καρτέλες μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα γραφήματα του σταθμού για να προβάλλετε τα αποτελέσματα μετρήσεων.

Φόρμα δημιουργίας γραφήματος της έντασης ηλεκτρικού πεδίου

Από:
Έως:

Περιοχή συχνοτήτων:
Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 14 Απριλίου 2011 έως 29 Αυγούστου 2011.
Φόρμα δημιουργίας γραφήματος της ισοδύναμης πυκνότητας ροής ισχύος

Από:
Έως:

Περιοχή συχνοτήτων:
Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 14 Απριλίου 2011 έως 29 Αυγούστου 2011.
Φόρμα δημιουργίας γραφήματος του ποσοστού ΗΜ επιβάρυνσης

Από:
Έως:

Περιοχή συχνοτήτων:
Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 14 Απριλίου 2011 έως 29 Αυγούστου 2011.