Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και της Ν.Α Αθηνών-Πειραίως

 

 

 

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Radiocommunications Laboratory

Aristotle University of Thessaloniki