αρχική
σελίδα
σύντομη
περιγραφή
οδηγίες
έκθεσης
νομικό
πλαίσιο
εξοπλισμός και διαδικασίες μέτρησης αποτελέσματα
μετρήσεων

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός

Σκοπός του έργου είναι να προσδιοριστούν τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε διάφορα σημεία των γεωγραφικών διαμερισμάτων Μακεδονίας, Θράκης, Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας για την περιοχή του φάσματος από 20MHz ως 3000MHz. Στην περιοχή αυτή των συχνοτήτων συγκαταλέγονται οι περισσότερες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ραδιοφωνία, τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία, κρατικές υπηρεσίες, ασύρματα τοπικά δίκτυα κ.α.)

 

 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης

Στις ιστοσελίδες αυτού του δικτυακού τόπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε επόμενες ιστοσελίδες κατά μέτρηση υπό την μορφή ραβδογραμμάτων, ενώ παράλληλα αποτυπώνονται και τα φάσματα των κυριοτέρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν ένα στιγμιότυπο του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος σε κάθε θέση μέτρησης, για καθένα από τα οποία βρέθηκε ότι οι τιμές των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ήταν πολλές φορές μικρότερες από τα αντίστοιχα θεσπισμένα από την Ελληνική νομοθεσία όρια. Προβλέπεται ότι στη συνέχεια του έργου θα γίνει πυκνότερο το πλέγμα των σημείων μέτρησης, ενώ θα μελετηθεί και η μεταβολή των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με το ύψος από το έδαφος (π.χ. εξώστες και ταράτσες κτιρίων).