αρχική
σελίδα
σύντομη
περιγραφή
οδηγίες
έκθεσης
νομικό
πλαίσιο
εξοπλισμός και διαδικασίες μέτρησης αποτελέσματα
μετρήσεων

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α. Κεραίες

Δικωνική κεραία (biconical antenna), τύπου 93110, του οίκου EMCO

Δικωνική κεραία (biconical antenna), τύπου UBAA 9115, του οίκου SCHWARZBECK

Δικωνική κεραία (biconical antenna), τύπου SBA 9113, του οίκου SCHWARZBECK

Χρησιμοποιήθηκαν κεραίες λήψης (όπως αυτές που απεικονίζονται ενδεικτικά στα παραπάνω σχήματα) που παρουσιάζουν σε ένα τουλάχιστον επίπεδο ισοτροπικό διάγραμμα ακτινοβολίας και γραμμική πόλωση. Για την εκτίμηση της συνολικής πυκνότητας ροής ισχύος από μια πηγή ακτινοβολίας πρέπει να γίνονται τρεις μετρήσεις, οι δύο σε οριζόντια πόλωση με άξονες κάθετους μεταξύ τους και μία σε κατακόρυφη πόλωση.

Β. Δέκτης

Αναλυτής φάσματος (spectrum analyzer), τύπου ΗΡ 8593ΕΜ, του οίκου Agilent Technologies

Ο αναλυτής φάσματος που χρησιμοποιείται έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η επικοινωνία γίνεται μέσω θύρας GPIB και πρωτοκόλλου IEEE-488.2. Ο έλεγχος μέσω υπολογιστή πλεονεκτεί έναντι της χειροκίνητης μέτρησης, διότι επιτρέπει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, μειώνοντας το ενδεχόμενο σφάλματος ή παραλείψεων. Επιπλέον γίνεται συλλογή περισσότερων δεδομένων σε μικρότερο χρόνο.

Γ. Παρελκόμενα
  • Ομοαξονικά καλώδια σύνδεσης, τύπου 9913, RG-8/U, του οίκου Belden και τύπου 269-5107-10Μ0-G-G-5003, του οίκου Reynolds Ind. Ltd.  Παρουσιάζουν χαμηλές απώλειες σε όλο το εύρος του μετρούμενου συχνοτικού φάσματος και πολύ καλή θωράκιση, ώστε να αποφεύγεται η λήψη παρασιτικού σήματος.

  • Όργανο GPS, τύπου eTrex Summit, του οίκου GARMIN.

  • Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τύπου μ[mju:] 300 DIGITAL, του οίκου Olympus.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κοντά σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας (50-250 μέτρα), σε σημεία εξωτερικών χώρων, όπου έχει ελεύθερη πρόσβαση ο γενικός πληθυσμός (π.χ. δρόμοι, παιδικές χαρές, σχολεία, πλατείες ή κοντά σε δημόσιες υπηρεσίες) ή σε ταράτσες δημοσίων κτιρίων (π.χ. δημαρχεία, σχολεία, πανεπιστημικά ιδρύματα). Τα σημεία μέτρησης επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διεσπαρμένα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Στους δήμους της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας, τα σημεία μέτρησης επιλέχθηκαν ώστε να βρίσκονται κοντά σε χώρους μαζικής συνάθροισης (σχολεία, πλατείες, κεντρικοί δρόμοι δήμων, κ.λπ.)   

Η περιοχή συχνοτήτων που μετρήθηκε στην παρούσα μελέτη (20-3000MHz) χωρίστηκε σε τρεις περιοχές και σε καθεμιά χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη κεραία. Οι κεραίες ήταν βαθμονομημένες για την περιοχή συχνοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν. Το ύψος τοποθέτησης της κεραίας μέτρησης ήταν 1.9-2.2 μέτρα από το έδαφος. Η καθεμιά από τις τρεις συχνοτικές περιοχές που μετρήθηκε με συγκεκριμένο τύπο κεραίας, χωρίστηκε σε υποπεριοχές και επιλέχθηκαν κατάλληλες ρυθμίσεις στον αναλυτή φάσματος για να εξασφαλίζονται: 

  • ανάλυση στην ικανοποιητική διάκριση των σημάτων κάθε υποπεριοχής,

  • ακρίβεια στην εκτίμηση της συνολικής πυκνότητας ροής ισχύος με την επιλογή φίλτρου ενδιάμεσης συχνότητας ανάλογου με το αναμενόμενο συχνοτικό εύρος της μετρούμενης πηγής, όπου αυτό ήταν δυνατό, και

  • χρόνος μέτρησης που να επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας μέτρησης του πλήρους φάσματος μέσα σε ένα πρακτικά αποδεκτό χρονικό διάστημα.

Ο υπολογισμός της πυκνότητας ροής ισχύος και του αντίστοιχου Σ.Ε.Π.Π. σε κάθε υποπεριοχή συχνοτήτων (π.χ. FM, GSM) γίνεται με τη επεξεργασία φασμάτων που λαμβάνονται με διαφορετικό φίλτρο ενδιάμεσης συχνότητας. Η αναγνώριση και η διάκριση των κορυφών (συχνοτήτων εκπομπής) γίνεται στο φάσμα που έχει ληφθεί με το μικρότερο εύρος ενδιάμεσου φίλτρου. Αντίθετα, η εκτίμηση της τελικής τιμής γίνεται με βάση τα δεδομένα του φάσματος με μεγάλο εύρος φίλτρου, ώστε να υπάρχει υπερεκτίμηση της ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε διακριτή κορυφή (συχνότητα εκπομπής).

Με τη βοήθεια λογισμικού αυτοματοποιημένης μέτρησης υπάρχει η δυνατότητα χωρισμού καθεμιάς από τις περιοχές συχνοτήτων σε υποπεριοχές, ώστε η σάρωση να είναι αρκετά λεπτομερής. Σε καθεμιά από τις υποπεριοχές μπορούν να πραγματοποιηθούν ως και 50 σαρώσεις του φάσματος και τα δεδομένα μεταφέρονται και φυλάσσονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία και η υγρασία δεν καταγράφονταν στα σημεία μέτρησης.